Skip to main content

Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs is een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden. Fourteens maakt ook onderdeel uit van dit netwerk. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs kunnen maken op een voor hen passend moment, omdat dit de kansen voor de ontwikkeling van leerlingen vergroot. Ook biedt 10-14 Onderwijs ruimte voor een doorlopend ontwikkeltempo en de talenten van leerlingen. Daarom versterken we samen dit gedachtegoed en creƫren we draagvlak voor 10-14 onderwijs in Nederland. Alles dat wij doen komt voort uit de onderwijspraktijk en sluit aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Het is van belang, dat de (door)ontwikkeling van deze innovatieve beweging ook in de komende regeerperiode voldoende aandacht en ondersteuning krijgt vanuit de politieke partijen. Lees hier onze brief aan de politieke partijen en de belangrijkste 5 punten waarom 10-14 Onderwijs een goed perspectief verdient.

Brief aan politieke partijen

5 punten waarom 10-14 Onderwijs een goed perspectief verdient